Tank storage

Tank monitoringprogramma voor aardolieproductenTank monitoringprogramma

Met dit programma kunt u tankinspecties plannen met als doel lekkages te voorkomen. Voor elke opslagtank wordt het corrosierisico van de tankbodem gecontroleerd.

Het programma is geschikt voor aardolieproducten en is gebaseerd op een aantal waarnemingen, analyses en metingen op opslagtanks.

Het programma kan worden gebruikt voor bovengrondse opslag, tankparken en ondergrondse opslag.

Uw voordeel

Tankinspecties kunnen worden gepland in functie van de evolutie van de lekkagerisico voor elke tank.

Uw winst

Dit programma helpt u om uw tank inspectieprogramma te verbeteren door middel van een extra tool die u toelaat om prioriteiten te stellen.

Hierdoor vermijdt u: lekkages, bodemverontreiniging-en grondwater en product verliezen.


Module 1: tankparken en bovengrondse opslag

Met deze module kunt u de planning van uw inspectie programma verbeteren voor uw tankfarm door tank lekkage te voorkomen en het verhoogd risico op tanklekkages vroegtijdig opsporen.

De conclusies van dit programma zijn gebaseerd op het gecombineerde resultaat van een speciale set van metingen en analyses in verschillende domeinen: organoleptische, chemische, elektrochemische, microbiologische, op het drainwater en de tankbodem slib.


Module 2: ondergrondse opslag

Met deze module kunt u de planning van uw inspectie programma verbeteren voor ondergrondse opslagtanks tank en lekkage voorkomen. Het programma kan zowel gebruikt worden voor benzinestations als voor individuele tanks.

De conclusies van dit programma zijn gebaseerd op het gecombineerde resultaat van een vast aantal metingen aan het reservoir, de bodem en de appendages van het reservoir.

Contact

Kantoor Erpe-Mere
Beekkantstraat 5, 9420 Erpe-Mere
053/84.85.37
053/84.09.58
Kantoor Wavre
Av. Pasteur 6 Bât H, 1300 Wavre
053/84.85.37
053/84.09.58